Denmark       United Kingdom

Heilsugæsla

Heilsugæsla Háteigsskóla heyrir undir Heilsugæslu Hlíðasvæðis. Ekki hefur þeim tekist að ráða í stöðu skólahjúkrunarfræðings eftir að Ólafía fór til annarra starfa 1. nóvember sl.

Skólaheilsugæslan er framhald af ung- og smábarnavernd og sér um fræðslu, reglubundnar skoðanir og bólusetningar

Reglubundnar skoðanir og bólusetningar

1. bekkur (6 ára):

Nemendur eru hæðar- og þyngdarmældir og sjónprófaðir. Einnig er gert lífstílsmat. 
Þeir sem ekki hafa farið í fjögurra ára skoðun á heilsugæslustöð fá endurbólusetningu gegn barnaveiki, stífkrampa og kíghósta (ein sprauta).

4. bekkur (9 ára):

Nemendur eru hæðar- og þyngdarmældir og sjónprófaðir. Einnig er gert lífstílsmat.

7. bekkur (12 ára):

Nemendur eru hæðar- og þyngdarmældir og sjónprófaðir. Einnig er gert lífstílsmat.  
Endurbólusetning gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum (ein sprauta).
Stúlkur eru einnig bólusettar gegn HPV (Human Papiloma Virus) til að minnka líkur á leghálskrabbameini. Tvær sprautur á 6 mánuðum.

9. bekkur (14 ára):

Nemendur eru hæðar- og þyngdarmældir og sjónprófaðir. Einnig er gert lífstílsmat. Endurbólusetning gegn mænusótt, barnaveiki og stífkrampa (ein sprauta).

Fylgst er með nemendum í öðrum árgöngum eftir þörfum.

Fræðsla/heilbrigðishvatning/forvarnir

Skólaheilsugæslan sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra lífshátta.  Öll tækifæri sem gefast eru nýtt til að fræða nemendur og vekja þau til umhugsunar og ábyrgðar á eigin heilsu.  Foreldrar eru hvattir til að leita eftir ráðgjöf hjúkrunarfræðings varðandi vellíðan, andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði barnsins.

FRÍAR TANNLÆKNINGAR FYRIR ÖLL 6-17 ÁRA BÖRN

Vakin er athygli á því að tannlækningar 6-17 ára barna eru greiddar að fullu af Sjúkratryggingum, að frátöldu 2.500 kr. árlegu komugjaldi. Ef barnið þitt hefur ekki farið í tanneftirlit á síðustu tólf mánuðum ertu beðin/n um að panta tíma hjá tannlækni sem fyrst. Meiri upplýsingar má nálgast á vefsíðunni. http://heilsugaeslan.is/fraedsla/tannvernd/.  

Svefn, nesti og skjólfatnaður

Reglulegur og nægjanlegur svefn er mikilvægur fyrir heilsu og þroska barna.  Sex ára börn þurfa t.d. að sofa a.m.k. 10-12 klst. á nóttu. Skóladagurinn er langur, mikilvægt er að borða vel áður en farið er í skólann og hafa að auki með sér hollt og gott nesti. Einnig er nauðsynlegt að nemendur séu í góðum skjólfatnaði og með húfu/eyrnaband og vettlinga.

Veikindi og óhöpp

Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum sinnt.  Þurfi barnið að fara á heilsugæslustöð/slysadeild er æskilegt að foreldrar/forráðamenn fari með barnið og er því mikilvægt að skólinn hafi símanúmer þeirra bæði heima, í farsíma og í vinnu. Ekki er ætlast til að slysum sem gerast utan skólatíma sé sinnt í skólanum.

Ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu/lífi þess í bráða hættu er nauðsynlegt að skólaheilsugæslan viti af því.  Hér er átt við sjúkdóma eins og sykursýki, ofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma.

Lyfjagjafir

Ef barn þarf að taka inn lyf á skólatíma er foreldrum bent á að setja sig í samband við skólaheilsugæsluna sem skipuleggur lyfjagjafir á skólatíma.  Börn skulu ekki hafa nein lyf undir höndum í skólanum nema í algjörum undantekningartilvikum, s.s. insúlín.

Lúsin

Lúsin kíkir alltaf reglulega í heimsókn yfir skólaárið.  Mjög mikilvægt er að foreldrar kembi hár barna sinna reglulega, t.d. vikulega.  Best er að bleyta hárið og setja næringu í og kemba hárið með næringunni í,en allar frekari  leiðbeiningar er að finna á vef landlæknisembættisins  www.landlaeknir.is.

Nánar er hægt að lesa um heilsuvernd skólabarna á eftirfarandi slóð: http://www.6h.is/index.php?option=content&task=view&id=393&Itemid=427.

Prenta | Netfang

Háteigsskóli, v/Háteigsveg, 105 Reykjavík | Sími: 530-4300, Símbréf (fax): 530-4301
Netfang: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Íþróttahús: 553-6887 | Hjúkrunarfræðingur: 530-4306 | Halastjarnan, s. 411-5580 og 663-6102